Tiếng việt | English
 
 
0
 
 
 
 
SẢN PHẨM MÁY BƠM NƯỚC ĐÔNG DƯƠNG
 
LBB-16/22M - 2.2 Kw (3.0 HP)
 
LHF-43/30T - 3.0 Kw (4.0 HP)
 
LTF - 10/37T - 3.7 Kw (5.0 HP)
 
LTF - 40/110T- 11Kw (15 HP)
 
S6S - 22/08 (7.5HP)
 
CTT-25/37T - 3.7KW (5.0 HP)
 
MHS - 8/03M - 1.5 Kw (2.0 HP)
 
MVS - 16/04T - 4.0 Kw (5.5 HP)
 
NOVA - 22/22T - 2.2 Kw (3.0 HP)
 
VISTA - 11/07 M - 0.7Kw (1.0 HP)
 
CDR - CV03 -( 0.37 - 2.2 )Kw
 
CTT-25/55T - 5.5KW (7.5HP)
 
MSH - 12/03M - 2.2 Kw (3.0 HP)
 
MVS - 16/05T - 5.5 Kw (7.5 HP)
 
CTT-25/37T - 3.7KW (5.0 HP)
 
L4S-3C/100-LC
 
Trang 1/1