Tiếng việt | English
 
 
0
 
 
 
 
LTF - 10/37T - 3.7 Kw (5.0 HP)
 
LTF - 10/37T - 3.7 Kw (5.0 HP)
 
View image large
 
 
 
  • Công suất : 3 phase, 380V, 3.7 Kw, 5.0 HP
  • Lưu lượng : 7.2 - 16.2 m3/h
  • Cột áp : 32 - 84 m
  • Ø Đầu ra : 50 mm
  • Ứng dụng : 
Bơm nước sạch
Tưới cảnh quan