Tiếng việt | English
 
 
0
 
 
 
 
Bơm ch́m trục ngang
 
LBB-16/22M - 2.2 Kw (3.0 HP)
 
LBB-30/22M - 2.2 Kw (3.0 HP)
 
LHF-43/30T - 3.0 Kw (4.0 HP)
 
LHF-83/40T - 4.0 Kw (5.5 HP)
 
LHF-65/55T - 5.5 Kw (7.5 HP)
 
LHF-39/75T - 7.5 Kw (10 HP)
 
LHF - 90/75T - 7.5 Kw (10 HP)
 
Trang 1/1