Tiếng việt | English
 
 
0
 
 
 
 
LBB-16/22M - 2.2 Kw (3.0 HP)
 
LBB-16/22M - 2.2 Kw (3.0 HP)
 
View image large
 
 
 
  • Công suất : 1 phase, 220V, 2.2 Kw, 3.0 HP
  • Lưu lượng : 13 - 18 m3/h
  • Cột áp : 20 - 28 m
  • Ø Đầu ra : 50 mm
  • Ứng dụng : 
Bơm nước sạch
Phun nước nghệ thuật
Thoát nước mưa