Tiếng việt | English
 
 
0
 
 
 
 
CDR - CV03 -( 0.37 - 2.2 )Kw
 
CDR - CV03 -( 0.37 - 2.2 )Kw
 
View image large
 
 
 
  • Công suất : 1 phase, 220V,( 0.37 - 2.2) Kw
  • Lưu lượng max :35 m3/h
  • Cột áp : 16.5 m
  • Ø Đầu ra : 50 mm
  • Ứng dụng :