Tiếng việt | English
 
 
0
 
 
 
 
NOVA - 22/22T - 2.2 Kw (3.0 HP)
 
NOVA - 22/22T - 2.2 Kw (3.0 HP)
 
View image large
 
 
 
  • Công suất : 3 phase, 380V, 2.2 Kw, 3.0 HP
  • Lưu lượng : 12 - 30 m3/h
  • Cột áp : 13 - 20.5 m
  • Ø Đầu ra : 63 mm
  • Ứng dụng : 
Lọc hồ bơi