Tiếng việt | English
 
 
0
 
 
 
 
VISTA - 11/07 M - 0.7Kw (1.0 HP)
 
VISTA - 11/07 M - 0.7Kw (1.0 HP)
 
View image large
 
 
 
  • Công suất : 1 phase, 220V, 0.7 Kw, 1.0 HP
  • Lưu lượng : 18 m3/h
  • Cột áp : 7.5 m
  • Ø Đầu ra : 50 mm
  • Ứng dụng : 
Lọc hồ bơi