Tiếng việt | English
 
 
0
 
 
 
 
MVS - 16/05T - 5.5 Kw (7.5 HP)
 
MVS - 16/05T - 5.5 Kw (7.5 HP)
 
View image large
 
 
 
  • Công suất : 3 phase, 380V, 5.5 Kw, 7.5 HP
  • Lưu lượng : 12 - 20 m3/h
  • Cột áp : 48 - 65 m
  • Ø Đầu ra : 50 mm
  • Ứng dụng : 
Tưới cảnh quan
Lọc Công nghiệp
Công nghiệp và dân dụng